Kernwaarden

De Wereld van Indra wil...

Het recht van kinderen en jongeren op optimale ontwikkelingskansen vrijwaren.

De Wereld van Indra bouwt een aanbod op maat uit dat zoveel mogelijk jongeren die naar ons verwezen worden in staat stelt (opnieuw) aansluiting te vinden bij onderwijs, vorming en opleiding.

Dit realiseren we door een methodisch en kwalitatief uitgebouwde begeleiding met een tijdelijk en gedeeltelijk school-vervangend aanbod, een intensieve trajectbegeleiding, een zorgzame ondersteuning van het gezin en een goede samenwerking met de school en de andere betrokken partners.

Daar waar jongeren uitvallen of dreigen uit te vallen uit het onderwijs omdat de context (school, CLB, ouders, voorziening of andere begeleiding) geen aangepast traject of alternatief kan aanbieden, worden kinderen en jongeren maatschappelijk kansen ontnomen. Zonder kwalitatief onderwijs ontstaat een zeer kwetsbare situatie dat tot een stilstand of terugval in de ontwikkeling van de jongere kan lijden. Hieruit kunnen ontwikkelingsachterstand en kennistekorten ontstaan die later nog moeilijk weggewerkt of ingelopen worden. Het is daarom een noodzaak dat een dergelijke crisis vermeden wordt en het proces van stimulans en groei snel wordt hervat. De groep kinderen en jongeren in onze maatschappij die zich in zo een kansenbedreigende situatie bevindt neemt toe en het gebeurt steeds vaker dat dit probleem zich reeds in de lagere school stelt.)

De Wereld van Indra legt de nadruk op

Een preventieve aanpak van de schooluitval.

De problemen worden gezien, gemeld en besproken.
Het is belangrijk dat er een aanmelding gebeurt vóór de draagkracht van de school overgeschreden wordt.

Ook voor de jongeren die problemen signaleren door zich terug te trekken is aandacht nodig.

De Wereld van Indra realiseert haar aanbod

In een authentieke en respectvolle betrokkenheid op elk van de kinderen en jongeren die zij begeleidt.

Door een intensieve begeleiding in een één-op-één situatie.
Zo beoogt de werking de maatschappelijke verbinding tussen de jongere en zijn omgeving (gezin, school en maatschappij) te versterken (of te herstellen?) zodat de jongere een positief levenstraject kan uitbouwen.


Rust en ruimte om te groeien

Onze werking is gericht op het scheppen van rust en het verminderen van druk veroorzaakt door schoolse verwachtingen, persoonlijke problemen en het moeilijk functioneren in een groep met leeftijdsgenoten. In een huiselijke en rustgevende sfeer is er bij ons dagelijks plaats voor een vijftal jongeren.

Onze werking met kinderen en jongeren gaat door op locatie ‘De Levensbloem. Een oase van rust vlakbij Buggenhoutbos en temidden van de Brabantse Kouters. Wij zetten zoveel mogelijk in op buitenactiviteiten. Wij hebben op dit terrein ook een aantal mooie, rustgevende ruimtes ter beschikking die het mogelijk maken om bij minder goed weer onze één-op-één-setting te kunnen organiseren.

Eén-op-één-begeleiding

Wij kiezen zeer bewust voor de één-op-één-begeleiding. Er als jongere gewoon mogen zijn en geen imago hoeven op te houden om zo een plaats in de groep te krijgen zorgt onmiddellijk voor een bepaalde rust en andere omgang met de andere aanwezigen (kinderen, jongeren en begeleiders).

Om deze één-op-één-begeleiding waar te maken kunnen we rekenen op een begeleidersteam bestaande uit één betaalde kracht, een aantal enthousiaste stagiair(e)s en een vijftal gedreven volwassen vrijwilligers.

Wat je aandacht geeft groeit

We zorgen voor een veilig en positief opvoedingsklimaat. Wij bekrachtigen het kind/ de jongere zo vaak als mogelijk en hebben constant oog voor goede eigenschappen, ook wel ‘Deugden’ genoemd. We gaan deze benoemen en hierdoor versterken. (vb geduld, samenwerking, doorzettingsvermogen, humor, …) Zo een ‘Deugdenerkenning’ komt heel diep binnen en zorgt haast onmiddellijk voor groei van het zelfbeeld en op langere termijn ook van het zelfvertrouwen.

Activiteiten op maat

We werken samen in de natuur, doen aan natuurbeleving, maken kennis met ambachten, koken en/of bakken samen, zijn creatief met materialen, doen klussen binnen en buiten, doen aan sport en spel, … Ook persoonsgerichte en vormende activiteiten mogen niet ontbreken. We zetten in op ‘waardevolle’ activiteiten die rust bieden, ruimte bieden voor een gesprek en die zorgen voor contact en verbinding met de de jongere.