It takes a whole village to raise a child

Link naar dit nieuwsbericht

"It takes a whole village to raise a child" opvoeden is niet de taak van ouders alleen.
Coaches, leraren, buren, vrienden, iedereen mag meedoen.
We moeten onze kinderen, al onze kinderen, opvoeden en 'voorleven'.
Prachtig!"

Kinderen en jongeren leren uit voorbeelden, spiegelen zich aan de volwassenen die hen omringen, die ze ontmoeten.
Onze vrijwilligers zijn zo'n volwassenen: gewone mensen die op een respectvolle en zorgende manier met elkaar en met de jongeren omgaan.
Daarom voelen de kinderen en jongeren zich snel bij ons thuis, en veilig.
Morgen is het aan hen om kinderen op te voeden en te omringen, wij hopen dat ze deze ervaringen meenemen naar hun 'praktijk'.

We kunnen in onze huidige samenleving niet hard genoeg van de daken schreeuwen dat opvoeding een taak van ons allen is, Dat deze generatie aandacht en zorg verdient. Dat wij allen die tijd en aandacht moeten vrijmaken van alle andere onbenullige zaken en onze aandacht richten op wat echt van belang is: het respect dat we elkaar schenken, de kwaliteit van ons eigen 'zijn', de kwaliteit van de omgeving die wij voor al onze kinderen scheppen.

Midden in het leven gaan staan en daar een authentieke persoon zijn, die met zichzelf aan de slag gaat om een waardenvol leven te leiden, die iets te vertellen heeft over de uitdagingen die het leven en onze relatie met anderen ons stellen, die zich kwetsbaar en feilbaar kan opstellen en openstellen, dat is een 'volwassene' waar jongeren inspiratie en groei bij kunnen ervaren.

Respect krijg je door bewondering te wekken voor hoe je zelf leeft.