Steun ons

Financieel

De Wereld van Indra geniet momenteel voor het eerst subsidies van de provincie Vlaams Brabant.

Met dat geld kunnen we 1 schooljaar een halftijdse begeleider aanwerven. Dat is een begin.

Onze werkingskosten worden nog niet gesubsidieerd. En alle extra begeleidingswerk en coördinatie wordt vrijwillig gepresteerd. Lang leve onze enthousiaste vrijwilligers!

Wie onze werking meer dan een hart onder de riem wil steken kan dit doen door een bedrag te storten op het rekeningnummer BE58-652-8104541-79.

Giften vanaf 40€ zijn fiscaal aftrekbaar.

Met een bedrag van 40€ kan een jongere één dag opgevangen worden.

Join our team!

Onze werking steunt op vrijwilligers.

Wil je jongeren begeleiden? Wil je helpen met klus-, tuin-, organisatie-, beleidswerk?

Neem contact op en wordt deel van een enthousiaste en dynamische groep mensen.