Voor kinderen

  • Praktisch
  • Voor kinderen

Hoe gaan we te werk?

Verloop van je verblijf

Je komt binnenkort (misschien) naar de Wereld van Indra. De mensen in jouw omgeving zijn bezorgd en denken dat een dagje er tussenuit jou goed zal doen.

Elke schooldag zijn er maximaal vijf jongeren aanwezig. Zo is er elke dag een diverse groep van 10 a 12 mensen: jongeren én begeleiders aanwezig. Op woensdag worden geen jongeren opgevangen.

Tijdens het intakegesprek wordt er vooral met jou gepraat. We leggen uit wie we zijn, wat we doen en hoe we dit aanpakken. Er wordt ook naar jou geluisterd. We hebben het over jouw gezin, familie, huisdieren, hobby’s en interesses, ... Ook wat er moeilijk loopt op school of in de leefgroep komt even aan bod. We beslissen samen met de ouders, school en CLB of je in een traject instapt en wanneer je een eerste keer zal komen.

Een dag in de Wereld van Indra start op het moment dat je bij ons toe komt. (rond 9u) Je wordt verwelkomd en je komt te weten welke begeleider er die dag met jou zal werken. Deze begeleider heeft voor jou een aantal activiteiten voorzien waarvan we denken dat je die leuk of interessant zal vinden. We baseren ons hiervoor op wat je zelf vertelde tijdens het intakegesprekken en tijdens de vorige begeleidingsdagen. Er wordt voor een gevarieerd aanbod gezorgd. (binnen, buiten, rustig, actief, bewegen, koken, bakken, …) Samen met jouw begeleider wordt een definitieve planning gemaakt voor het verdere verloop van de dag.

’s Middag eten we met alle aanwezigen samen. Er wordt elke dag verse soep gemaakt en brood en beleg zijn voorzien. Het gebeurt dat een groepje iets speciaal heeft bereid en dan smullen we hier samen van.

Na het eten is er even pauze. Samen met je begeleider beslis je hoe jullie dit moment samen zullen invullen. Na de pauze ga je met dezelfde of met een andere begeleider aan de slag. Ook deze begeleider heeft voor jou een reeks gevarieerde activiteiten voorzien.

Rond 15u30 wordt de dag afgesloten en kort nadien vertrekken de kinderen en jongeren naar huis.

De begeleiders blijven nog even na en bespreken hun dag. Er worden tips uitgewisseld en plannen gemaakt voor de volgende keer dat jij naar de Wereld van Indra komt. Achteraf schrijven ze ook een dagverslag dat wordt gedeeld met de andere begeleiders.