Voor ouders

  • Praktisch
  • Voor ouders

Hoe gaan we te werk?

Verloop van je verblijf

Uw kind komt binnenkort (misschien) naar de Wereld van Indra. De mensen in de omgeving van uw kind zijn bezorgd en denken dat een dagje ‘Er tussenuit’ uw kind goed zal doen.

Tijdens het intakegesprek wordt er eerst en vooral met je kind gepraat. We leggen uit wie we zijn, wat we doen en hoe we dit aanpakken. Er wordt naar je kind geluisterd. We hebben het over het gezin, familie, huisdieren, hobby’s en interesses, ... Ook wat er moeilijk loopt op school of in de leefgroep komt even aan bod.

Ook u als ouder of als betrokkene krijgt de kans om een aantal zaken te melden en te vertellen.
We bepalen samen de noden en de hulpvraag.

Vaak komt het neer op het bieden van ‘Rust en ruimte’ om gewoon te mogen zijn, met kansen om (succes)ervaringen op te doen, om zichzelf beter te leren kennen en zo te werken aan het zelfbeeld en te streven naar meer zelfvertrouwen.
We beslissen samen of en wanneer een traject wordt opgestart. En wanneer het wordt afgerond.

We doen dit alles in een huiselijke sfeer, trekken vaak naar buiten, nemen onze tijd om dingen samen te doen. Uw kind krijgt een hele dag één-op-één-begeleiding en activiteiten op maat. We zorgen voor een positief opvoedingsklimaat. We spreken de ‘Deugdentaal’.

Elke schooldag zijn er maximaal vijf jongeren aanwezig. Dat betekent dat het team een 16tal jongeren begeleidt die wekelijks in de Wereld van Indra tot rust komen.
Zo is er elke dag een diverse groep van 10 a 12 mensen: jongeren én begeleiders aanwezig.
Op woensdag worden geen jongeren opgevangen.

“Deugden zijn bouwstenen van ons karakter. Iedereen bezit ze ! Als we deugden in onszelf en in kinderen ontdekken, ontdekken we niet onze , maar ook hun sterkte. Vanuit die sterkte leven en werken we naar een vredevol en vreugdevol ‘samen’ leven met elkaar. Deze manier van in het leven staan kan mits voldoende stimulansen ook doorgetrokken worden buiten onze werking.” (Gebaseerd op de publicatie ‘Breng deugden tot leven’ Deugdenproject België)Dagprijs

Tot op heden geniet de Wereld van Indra geen structurele subsidiëring voor de werkingskosten waardoor wij genoodzaakt zijn een dagprijs aan te rekenen.

Deze bedraagt € 15,- per begeleidingsdag.
Wij voorzien elke dag verse soep, brood en beleg. Ook voor tussendoortjes en dranken wordt door ons gezorgd.