Voor professionals

  • Praktisch
  • Voor professionals

De mensen in de omgeving van je kind zijn bezorgd en denken dat een dagje ‘Er tussenuit’ jouw kind goed zou doen.

Elke schooldag zijn er maximaal vijf jongeren aanwezig. Zo is er elke dag een diverse groep van 10 a 12 mensen: jongeren én begeleiders aanwezig. Op woensdag worden geen jongeren opgevangen.

We vormen geen leefgroep, maar zijn eerder een zeer diverse groep/familie met personen van verschillende leeftijden.

Tijdens het intakegesprek wordt er eerst en vooral met je kind gepraat. We leggen uit wie we zijn, wat we doen en hoe we dit aanpakken. Er wordt naar je kind geluisterd. We hebben het over het gezin, familie, huisdieren, hobby’s en interesses, ... Ook wat er moeilijk loopt op school of in de leefgroep komt even aan bod.

Ook u als professional krijgt de kans om een aantal zaken te melden en te vertellen. We bepalen samen de noden en de hulpvraag.

Vaak komt het neer op het bieden van ‘Rust en ruimte’ om gewoon te mogen zijn, met kansen om (succes)ervaringen op te doen, om zichzelf beter te leren kennen en zo te werken aan het zelfbeeld en te streven naar meer zelfvertrouwen. We beslissen samen of en wanneer een traject wordt opgestart.

Het kind krijgt een hele dag één-op-één-begeleiding en activiteiten op maat. We doen dit alles in een huiselijke sfeer, trekken vaak naar buiten, nemen onze tijd om dingen samen te doen.Informatie opvragen

Informatieve vragen gebeuren best via mail naar het infoadres. (info@wereldvanindra)

De officiële aanmelding gebeurt via het CLB.

  • Vlaams Brabant: via het meldpunt Schoolexterne interventies (http://www.meldpuntsi.be/)
  • Brussel: via KANS (http://www.kans.brussels/)
  • Oost-Vlaanderen en Antwerpen: rechtstreeks naar het infoadres (info@wereldvanindra)