Onze werking voor jongeren

Wat doen we?

De wereld van Indra is een dagbestedingsproject en een time-out plaats die jongeren de kans geeft nieuwe motivatie en kracht te vinden.
Wij richten ons op jongeren tussen 6 en 18 jaar die het omwille van hun sociaal/emotionele- en/of gedragsproblemen tijdelijk erg moeilijk hebben op school.

Verloop van je verblijf

Na de aanmelding wordt overgegaan tot een intake. In het intakegesprek maken we kennis met elkaar en staan we stil bij jouw situatie. Je maakt ook kennis met onze activiteiten en werkwijze. Tijdens de intake verwachten we jou,  je ouders en de doorverwijzer. Na de intake beslissen we of je kan starten in de wereld van Indra.

Een eerste stap in ons traject is de onthaalfase. In deze fase staan we stil bij ‘wie jij bent’. We gaan samen op zoek naar de oorsprong van je schoolse problemen en proberen samen een oplossing te formuleren. Deze formulering wordt nadien omgezet in actiepunten waar we tijdens je hele verblijf aan werken.
Naast de onthaalfase kom je ook  in onze dagbesteding terecht. Hier neem je deel aan verschillende activiteiten (tuin, crea, ambachten, koken, huiselijke klussen, beweging…).

Je verblijf wordt regelmatig geëvalueerd en samen afgerond. We helpen je graag de overgang naar de school te maken.

Time-out formules:

Eén of enkele dagen per week gedurende een langere periode
Dagelijks gedurende enkele weken
Een time-out duurt bij voorkeur ‘zo kort mogelijk, zo lang als nodig’.