Onze werking voor ouders

Ook ouders met een kind in de Wereld van Indra of een ander time-out-project verdienen extra steun. 'Hoe kunnen kunnen ons kind begeleiden' is een uitspraak die we van ouders heel vaak horen. Graag engageren wij ons als organisatie ook naar hen. Op afspraak is het mogelijk om een begeleidend gesprek te hebben. Dit gesprek heeft als doel de ouders hun verhaal te laten doen en concrete handvaten aan te reiken om het kind  thuis en met de school te ondersteunen. Belangrijk is dat ouders het reilen en zeilen van dit gesprek in handen hebben. Als organisatie wensen wij een aanbod te doen dat beantwoordt aan de reële nood van ouders.