Onze werking voor voorzieningen

Hebt u als voorziening een jongere die deelneemt aan ons dagbestedingsproject dan kan u ervan op aan dat u net als andere belangrijke contextfiguren van de jongere met regelmaat bij de begeleiding betrokken zal worden.

Agressie & conflicthantering

Wanneer u binnen uw voorziening te vaak geconfronteerd wordt met agressie, zijn wij u graag van dienst om  mee te denken over een eventuele bijsturing van uw agressiebeleid. We gaan samen op zoek naar 'zwakkere plakken in het agressiebeleid van de voorziening. We brengen deze samen in kaart en geven tips naar eventuele bijsturing. Ook voorzieningen die nog geen specifiek agressiebeleid hebben, helpen we graag verder.

Wat kunnen we bieden:

Preventief werken
Afzonderingstechnieken
Een afzonderingsbeleid
Zorg voor jongeren
Zorg voor personeel
Herstel na een incident
Registratie van agressie
Hoe agressie bespreekbaar maken binnen een team

Onze agressiepakketten worden opgesteld naargelang de nood van uw voorziening. Aarzel niet ons te contacteren om ons aanbod verder te exploreren.

Sociale vaardigheidstraining ‘Rots & Water’

Het Rots en Water-programma is een psycho-fysieke weerbaarheidstraining voor jongens en meisjes vanaf 12 jaar. Het trainen van fysieke weerbaarheid is hier voornamelijk een middel om te komen tot ontwikkeling en het verwerven van mentale vaardigheden. De opdrachten en technieken vinden hun oorsprong in Oosterse gevechtssporten.

Het programma wil jongeren begeleiden in hun ontwikkeling naar volwassenheid en zelfverwezenlijking en hen bewust maken van hun eigen kracht en verantwoordelijkheid. Het wil ook de ontwikkeling van moraliteit stimuleren, in die zin dat jongeren respect leren opbrengen voor andersdenkende en –levende mensen, met inzicht en tolerantie. Tenslotte wil het jongeren ook leren hoe ze kunnen omgaan met het gevoel van macht, kracht, onmacht en machtsmisbruik.

De drie fundamenten van Rots en Water zijn zelfbeheersing (het leren beheersen en richten van kracht en energie), zelfreflectie (leren uiten van gedachten en emoties) en het versterken van zelfvertrouwen (bewust worden van eigen kwaliteiten en wensen, zelfrespect, grensgevoel,…).
Door hen eenvoudige communicatievaardigheden mee te geven, leren jongeren er op een heel fysieke manier anders communiceren. Ze leren op een begripvolle en respectvolle manier om te gaan met zichzelf en elkaar en conflictsituaties beter aan te pakken. Aan de andere kant leert het programma jongeren ook hoe ze zich kunnen verdedigen tegen geweld en hoe ze assertiever kunnen optreden. Terugkerende thema’s zijn respect voor elkaar, veiligheid, assertiviteit, grenzen aangeven en aanvaarden, mentale kracht en het vinden van een eigen weg.

Jongeren die participeren aan ons dagbestedingsproject krijgen de kans om ‘Rots & Water’ te volgen. Wenst u deze training door te trekken naar uw leefgroep of voorziening, dan kan u bij ons informatie inwinnen.