Ons team

Een warm gedreven team

 • Arno:
  Ik ben afkomstig uit Dendermonde. Rust, humor en flexibiliteit zijn deugden die mij typeren voor mensen om me heen. Na mijn stage bij de WVI voor de graduaatsopleiding Orthopedagogische Begeleiding startte ik deeltijds als jongerenbegeleider. Daarnaast studeer ik verder voor bachelor in de Orthopedagogie. Ik hou me graag bezig met muziek en sporten. Als begeleider wil ik de jongere weerbaar maken tegen de soms harde maatschappij en ze ondersteunen in hun weg naar een positiever zelfbeeld. Deugden die collega’s in mij herkennen: doorzettingsvermogen, veerkracht, inzet, optimisme, zachtaardigheid, eigenheid.
  Mail:arno@wereldvanindra.be
 • CATHERINE:
  Ik ben een heel enthousiast, sportief iemand met veel verantwoordelijkheidszin die respect en zorg voor elkaar en zijn omgeving hoog in het vaandel draagt. Door mijn opleiding als gezinswetenschapper hecht ik veel belang aan de ontwikkeling van jongeren en dit met hun hele context.

  Jongeren zijn onze toekomst en verdienen bijzondere aandacht in onze maatschappij. Ieder mens wordt kwetsbaar geboren, maar niet ieder mens heeft dezelfde ontwikkelingskansen. Ik ben enorm dankbaar dat ik mijn schouders mag zetten onder het fantastische project van de Wereld Van Indra en zo kan bijdragen aan het maximaliseren van ontwikkelingskansen voor kinderen en jongeren.

  Vanuit het positief, warm opvoedingsklimaat en de krachtgerichte benadering waar de Wereld Van Indra voor staat. Ik ben verantwoordelijk voor de coördinatie van de aanmeldingen inclusief de partnertafel van ons samenwerkingsverband 1 gezin, 1 plan, de vrijwilligers en de lokale contacten. Dit alles in nauwe samenwerking met mijn fantastische collega’s. Ten slotte neem ik het team van studenten en vrijwilligers ieder jaar mee in “De wereld van de deugdentaal’’ en leg ik me toe op het verder uitbouwen en bekendmaken van de deugdenmethodiek.

  Deugden die collega’s in mij herkennen: ordelijkheid, verbondenheid, toewijding, enthousiasme, positiviteit en empathie.
  Mail:catherine@wereldvanindra.be : 0471 93 15 82
 • TINY:
  Ik woon in Lebbeke en ben de fiere mama geworden van een zoontje. Oprechtheid, creativiteit en doorzettingsvermogen zijn deugden die mij typeren. Na mijn opleiding bachelor in de orthopedagogie, behaalde ik ook het postgraduaat hippotherapie. Ik ben gepassioneerd door dieren en de kracht van het contact tussen dieren en jongeren. Ik verdiep me graag in sociale vaardigheden en het weerbaarder maken van jongeren. Binnen de wereld van Indra mogen de jongeren hun eigenheid behouden. Ik coach dan ook met veel plezier onze studenten om het zelfvertrouwen van onze jongeren te vergroten en nog meer een eigen stem te creëren. Verder ben ik verantwoordelijk voor de coördinatie van het dagdagelijkse reilen en zeilen binnen de werking, het vakantieaanbod en wil ik een vast aanspreekpunt zijn voor onze jongeren. Samen met mijn collega’s en onze studenten volgen we onze jongeren nauw op binnen hun krachtgericht traject waar we mogen ervaren hoe waardevol onze werking en visie is. Deugden die collega’s in mij herkennen: zorgzaamheid, samenwerking, doelgerichtheid, inzet, idealisme en moed.
  Mail: tiny@wereldvanindra.be : 0497 55 27 68
 • LAURE:
  Ik kom uit Asse. Ik zie mezelf als een erg behulpzaam, eerlijk en ijverig persoon. De waarde respect vind ik heel belangrijk. Ik ben een echte dierenvriend, thuis heb ik een kat met de naam ‘Fuzzy’. In mijn vrije tijd sport ik, en ga ik koffietjes drinken met mijn familie. Ik ben afgestudeerd als bachelor in de orthopedagogie en werk deeltijds voor 2 organisaties.

  Ik zorg voor de coördinatie van het vakantieaanbod, en werk mee aan het organiseren en begeleiden van het groepsaanbod. Daarnaast volg ik ook verschillende jongerentrajecten op. Ik heb altijd een passie gehad voor kinderen en jongeren en wil met deze job voor hen iets betekenen. Ik vind het belangrijk dat jongeren zichzelf kunnen ontplooien en hun talenten en krachten kunnen ontdekken. Ik werk ook deeltijds voor het samenwerkingsverband 1gezin 1plan een van onze welzijnspartners in het begeleiden van jongeren en gezinnen.

  Deugden die collega’s in mij herkennen: inzet, leergierigheid, enthousiasme, ijver, betrokkenheid, flexibiliteit
 • INGE COLEN:
  ik ben voorzitter van de VZW. Ik ondersteunt het team en wil een aanspreekpunt zijn voor iedereen. Ik leidt de VZW inhoudelijk en financieel en probeert toekomstgericht en met visie de werking stevig in te bedden in samenwerking met sociale en lokale partners. Ik ben opgeleid in het socio-cultureel werk en heb ervaring in verschillende vormen van sociaal werk. Ik was jaren gezins- en preventieconsulent bij het Comité Bijzondere Jeugdzorg (nu OCJ) en nadien leerkracht en leerlingenbegeleider. "Respect, rechten en kansen voor kinderen en jongeren waren altijd mijn passie. In de Wereld van Indra kan ik samen met het hele team op zoek naar een aanpak die een antwoord is op echte noden, een blijvende positieve impact heeft op de jongeren en hun (brede) omgeving en terecht vernieuwend kan zijn." Deugden die collega’s in mij herkennen: engagement, hoffelijkheid, trouw, verantwoordelijkheid, vredelievendheid, idealisme.
Team Wereld van Indra

Een hecht TEAM

Samen maken wij deel uit van het kernteam om samen te werken aan ons dagdagelijks beleid. Ons team wordt daarnaast versterkt door enthousiaste vrijwilligers en studenten uit diverse opleidingen (orthopedagogie, gezinswetenschappen, ergotherapie, pedagogie van het jonge kind, ..), die zich met hart en ziel inzetten voor onze werking. Op die manier werken wij met een zeer divers samengesteld team van lerende mensen. Eenieder brengt inzichten en ervaringen mee vanuit hun specifieke opleiding.