Wie zijn wij

Ons begeleidersteam bestaat uit

  • Één voltijds betaalde kracht actief als hoofdbegeleider en coördinator. (Bart Deroover)
  • Twee jonge professionelen die de trajecten en de stages inhoudelijk mee dragen (Jana Biesemans & Stien Raedemaeker)
  • Tot 7 stagiair(e)s per schoolweek (Jongvolwassenen uit het 2e of 3e opleidingsjaar Orthopedagogie, Sociale readaptatie-wetenschappen, Sociaal werk, Pedagogie van het jonge kind, Gezinswetenschappen, Jeugd- en gehandicaptenzorg,…
    Ook stagiairs uit volwassenenopleidingen maken regelmatig deel uit van ons team)
  • Een 5-tal volwassen vrijwilligers zet zich 1 dag wekelijks of tweewekelijks in als begeleider.

Raad van bestuur

Onze VZW heeft een Raad van Bestuur die wordt ondersteund door de werkgroep Strategisch overleg. Deze bestaan beide uit een groep betrokken mensen. Zij zetten mee de lijnen uit.

Voor hulp bij praktische zaken en bij het organiseren van evenementen kunnen we rekenen op een hele achterban van sympathisanten en ambassadeurs.