Time out

Er eventjes tussenuit...


Even weg van wat het leren en functioneren op school belemmert.

Het schoolse traject verloopt bij sommige jongeren door omstandigheden niet echt vlot. Sommigen verzeilen in een neerwaartse spiraal waarbij ze het contact met de school en een opleiding zelfs helemaal zouden kunnen verliezen.

De Wereld van Indra is er voor deze kinderen en jongeren en vangt hen tijdelijk op om hen opnieuw een gevoel van eigenwaarde en een positief toekomstbeeld te geven.

Wij raden aan dat van zodra er een bepaalde bezorgdheid wordt gedeeld door de mensen uit de omgeving van de jongere er door de school of het CLB contact met ons wordt opgenomen.
Zo kan er vroegtijdig een persoonlijk traject worden opgestart waarvan de deuur aan de hand van regelmatig overleg en evaluatie wordt bepaald.

De Wereld van Indra wil met haar werking de jongere en zijn omgeving helpen en de draagkracht van scholen en voorzieningen ondersteunen.

De Wereld van Indra Time Out