Voor ouders

  • Praktisch
  • Voor ouders

Hoe gaan we te werk?

Uw kind komt binnenkort (misschien) naar de Wereld van Indra. De mensen in de omgeving van uw kind zijn bezorgd en denken dat een dagje ‘Er tussenuit’ uw kind goed zal doen.

EEN KRACHTGERICHT ONTWIKKELINGSTRAJECT BIJ DE WVI

Eens de aanmelding door het CLB gedaan is nemen wij binnen de maand contact op met de betrokken partijen om samen de hulpvraag te verkennen en eventueel een ontmoetingsmoment in te plannen. Tijdens dit moment verdiepen we de hulpvraag en stellen we samen haalbare doelen op. Ook de stem van de jongeren neemt hier een belangrijke positie in. Zij gaan samen met een begeleider, tijdens een ‘’ontmoetingswandeling’’ op een laagdrempelige manier onze werking leren kennen en tegelijkertijd maken wij op deze manier kennis met de jongeren. Zoals het woord zelf zegt; we ONT-MOETEN elkaar : niets moet, gewoon mogen zijn…

Vervolgens wordt in samenspraak met alle partners een dag vastgelegd (ma-di-do of vr), waar de jongere bij ons terecht kan om samen op pad te gaan en een mooie weg af te leggen. Na een 6- tal weken wordt een “Pitstop” ingepland. Tijdens dit moment staan we stil bij het traject van de jongere en bekijken we samen wat de jongere al bereikt heeft, wat er nog verwacht wordt en of er doelen moeten worden bijgesteld. Ook tijdens dit gesprek staat de jongere en zijn deugden, krachten centraal. Hij/zij kan iets tonen, iets maken, vertellen of gewoon zijn…dit is uiteraard geen verplichting maar de jongere wordt hier steeds voor aangemoedigd. Samen met zijn/haar begeleider wordt dit moment grondig voorbereid. Na deze bespreking bepalen we verder het verloop van het traject en kan dit al dan niet verlengd worden, met oog op afronding na een 12-tal weken. Aan het einde van het traject plannen we de ‘’Landing”. We kijken samen waar we in het traject beland zijn en welke stappen er verder gezet moeten worden om ideaal gezien de jongeren weer volledig op de schoolbanken te krijgen, te heroriënteren of door te verwijzen.

Doorheen het hele traject betrekken we iedereen dat nauw bij de jongere betrokken is; de school, CLB, ouders, jongere en eventueel externe hulpverleners.

Dagverloop

8.30u Aankomst begeleiders
8.30u-9.00u Planning met begeleiders
9.00u Aankomst jongeren in onze Yurt
9.00u-9.15u KRINGGESPREK
9.15u-11.45u Activiteiten
10.00u 10-uurtje (fruit)
11.45u-12.00u Opruimen + deugdenerkenning
12.00u-12.30u Middagmaal
12.30u-13.00u Afwas + pauze
13.00u-14.45u Namiddagactiviteiten
14.45u-15.00u Opruimen + deugdenerkenning
15.00u KRINGGESPREK + 4-uurtje
15.30u Jongeren gaan naar huis
15.30u-16.30u Debriefing met begeleiders

Dagprijs

Tot op heden geniet de Wereld van Indra geen structurele subsidiëring voor de werkingskosten waardoor wij genoodzaakt zijn een dagprijs aan te rekenen.

Deze bedraagt € 15,- per begeleidingsdag. Wij voorzien elke dag verse soep, brood en beleg. Ook voor tussendoortjes en dranken wordt door ons gezorgd.