Bel ons: 0497/55 27 68 | Neerveldstraat 221, Opwijk 1745

Kernwaarden

Rust en ruimte om te groeien

Onze werking is gericht op het scheppen van rust en het verminderen van druk veroorzaakt door schoolse verwachtingen, persoonlijke problemen en het moeilijk functioneren in een groep met leeftijdsgenoten. In een huiselijke en rustgevende sfeer is er bij ons dagelijks plaats voor een vijftal jongeren.

Wij zetten zoveel mogelijk in op buitenactiviteiten: zorg voor dier, natuur en medemens en huis (zorgtaken). Ons huis is omringt door een prachtige tuin, een centraal gelegen yurt en prachtige weiden, op een boogscheut van Buggenhout bos. Ook hebben wij een aantal mooie, rustgevende ruimtes ter beschikking die het mogelijk maken om bij minder goed weer onze één-op-één-setting te kunnen organiseren.

Eén-op-één-begeleiding - GEORGANISEERD GROEPSAANBOD

Wij kiezen zeer bewust voor de één-op-één-begeleiding. Er als jongere gewoon mogen zijn en geen imago hoeven op te houden om zo een plaats in de groep te krijgen zorgt onmiddellijk voor een bepaalde rust en andere omgang met de andere aanwezigen (kinderen, jongeren en begeleiders).

Doorheen het traject begeleiden we de jongere om diverse sociale interacties aan te gaan. We beoefenen deze dagelijks tijdens de kringgesprekken en eetmomenten. Er kan ook bewust gekozen worden om een activiteit te delen met een andere jongeren om extra in te zetten op sociale vaardigheden.

KRINGGESPREK - VERBONDENHEID

Onze Yurt is onze plaats van “ont-moeting”: niets moet, gewoon ‘’zijn’’. Het is een warme en veilige plek waar eenieder mag ‘’zijn’’ op zijn eigen ritme. Onze Yurt is centraal gelegen binnen onze werking en de ronde vorm staat symbool voor verbinding, voor de plaats waarin we in contact komen met onszelf, de ander en de natuur. Het kringgesprek wordt in de voormiddag en in de namiddag gehouden. Om een gevoel van veiligheid te creëren staan een 4- tal grondwaarden centraal:

  1. Respect: Er is eerbied en respect voor de anderen. Je doet je best om verschillen tussen mensen te aanvaarden en behandelt anderen zoals je zelf behandeld wil worden. Zo verhoog je het peil van vertrouwen in relaties.
  2. Vrijheid: Niets is verplicht. Eenieder is vrij om te ‘’zijn’’ en zijn/haar gevoelens te uiten. Wil je niets vertellen, dan toont elke deelnemer hier respect voor.
  3. Dienstbaarheid: Is het streven om nuttig te kunnen zijn. Door te kijken naar behoeften van anderen ontdek je hun wensen en help je hen. Je houdt ook jouw eigen behoeften in het oog en kijkt hoe je aan jezelf dienstbaar kunt zijn. Ieder gebruikt zijn talenten en mag hier fier op zijn.
  4. Assertiviteit: Is vanuit rust en zelfvertrouwen voor jezelf opkomen. Je ziet en gebruikt je talenten als een gave. Je stelt je grenzen zonder je schuldig te voelen op een respectvolle manier. Wanneer je ergens behoefte naar hebt vraag je ernaar op een positieve manier. Je behandelt jezelf met respect en verwacht ook respect van de ander.
  5. Respect: Er is eerbied en respect voor de anderen. Je doet je best om verschillen tussen mensen te aanvaarden en behandelt anderen zoals je zelf behandeld wil worden. Zo verhoog je het peil van vertrouwen in relaties.
  6. We werken vanuit vertrouwen in onze jongeren en de verantwoordelijkheid dat ze kunnen en willen opnemen, gebaseerd op een waardenkader ‘’The circle of courage”, met 4 basiswaarden die met elkaar verbonden zijn : Verbondenheid: ‘Ik mag er zijn, ik hoor erbij, ik kan en mag zeggen wat ik voel, ik heb oog voor hoe anderen zich voelen, …’ – Zelfontplooiing; ‘Ik ontdek mijn kracht, ik ontdek mijn sterktes, ik kan het, ik durf het aan,..’ – Zelfstandigheid ‘Ik krijg kansen, ik neem mijn verantwoordelijkheid, ik mag een keuze maken, ..’ – Zingeving en vrijgevigheid ‘Ik draag zorg voor de ander, ik geef en kan ook ontvangen, ik geef authentiek en zonder verwachtingen,..’

Wat je aandacht geeft groeit

We zorgen voor een veilig en positief opvoedingsklimaat. De deugdenmethodiek hanteren we doorheen de hele begeleiding. Wij bekrachtigen het kind/ de jongere zo vaak als mogelijk en hebben constant oog voor goede eigenschappen, ook wel ‘Deugden’ genoemd. We gaan deze benoemen en hierdoor versterken. (vb geduld, samenwerking, doorzettingsvermogen, humor, …) Zo een ‘Deugdenerkenning’ komt heel diep binnen en zorgt haast onmiddellijk voor groei van het zelfbeeld en op langere termijn ook van het zelfvertrouwen. Iedere jongere maakt zijn eigen deugdensleutelhanger en verzamelt doorheen zijn traject zijn erkende en benoemde deugden. Een grote trots voor heel wat van onze jongeren.

ACTIVITEITEN OP MAAT

We zetten in op ‘waardevolle’ activiteiten die rust bieden, ruimte bieden voor een gesprek en die zorgen voor contact en verbinding met de jongere.

We werken samen in de natuur, doen aan natuurbeleving, trekken erop uit met de fiets of te voet, zorgen met liefde en aandacht voor onze dieren, maken kennis met ambachten, koken en/of bakken samen, zijn creatief met materialen, zorgen voor het huis en de omgeving, helpen bij lokale verenigingen, doen aan sport en spel, … Ook persoonsgerichte en vormende activiteiten mogen uiteraard niet ontbreken.

Krachtgericht traject

ER EVENTJES TUSSEN UIT…

Even weg van wat het leren en functioneren op school belemmert. Het schoolse traject verloopt bij sommige jongeren door omstandigheden niet vanzelfsprekend. Sommigen verzeilen in een neerwaartse spiraal waarbij ze het contact met de school en een opleiding zelfs helemaal zouden kunnen verliezen. De Wereld van Indra biedt voor deze jongeren een krachtgericht ontwikkelingstraject aan om hen opnieuw een gevoel van eigenwaarde en een positief toekomstbeeld te geven. Onze methodiek is gebaseerd op het ‘’Deugdenproject’’, een internationaal initiatief om goede eigenschappen, krachten in het dagelijkse leven toe te passen.

Het draagt bij tot het ontwikkelen van een positieve levenshouding en talenten bij te dragen aan de samenleving, om negatief gedrag te vervangen door deugden. Wij raden aan dat van zodra er een bepaalde bezorgdheid wordt gedeeld door de mensen uit de omgeving van de jongere er door het CLB contact met ons wordt opgenomen, zodat er preventie kan ingegrepen worden om volledige schooluitval te vermijden.

EEN KRACHTGERICHT ONTWIKKELINGSTRAJECT BIJ DE WVI

Eens de aanmelding door het CLB gedaan is nemen wij binnen de maand contact op met de betrokken partijen om samen de hulpvraag te verkennen en eventueel een ontmoetingsmoment in te plannen. Tijdens dit moment verdiepen we de hulpvraag en stellen we samen haalbare doelen op. Ook de stem van de jongeren neemt hier een belangrijke positie in. Zij gaan samen met een begeleider, tijdens een ‘’ontmoetingswandeling’’ op een laagdrempelige manier onze werking leren kennen en tegelijkertijd maken wij op deze manier kennis met de jongeren. Zoals het woord zelf zegt; we ONT-MOETEN elkaar : niets moet, gewoon mogen zijn…

Vervolgens wordt in samenspraak met alle partners een dag vastgelegd (ma-di-do of vr), waar de jongere bij ons terecht kan om samen op pad te gaan en een mooie weg af te leggen. Na een 6- tal weken wordt een “Pitstop” ingepland. Tijdens dit moment staan we stil bij het traject van de jongere en bekijken we samen wat de jongere al bereikt heeft, wat er nog verwacht wordt en of er doelen moeten worden bijgesteld. Ook tijdens dit gesprek staat de jongere en zijn deugden, krachten centraal. Hij/zij kan iets tonen, iets maken, vertellen of gewoon zijn…dit is uiteraard geen verplichting maar de jongere wordt hier steeds voor aangemoedigd. Samen met zijn/haar begeleider wordt dit moment grondig voorbereid. Na deze bespreking bepalen we verder het verloop van het traject en kan dit al dan niet verlengd worden, met oog op afronding na een 12-tal weken.

Aan het einde van het traject plannen we de ‘’Landing”. We kijken samen waar we in het traject beland zijn en welke stappen er verder gezet moeten worden om ideaal gezien de jongeren weer volledig op de schoolbanken te krijgen, te heroriënteren of door te verwijzen.

Doorheen het hele traject betrekken we iedereen dat nauw bij de jongere betrokken is; de school, CLB, ouders, jongere en eventueel externe hulpverleners.