Bel ons: 0497/55 27 68 | Neerveldstraat 221, Opwijk 1745

Samenwerken

Samenwerking 1G, 1P Halle-Vilvorde

INTERSECTORALE PARTNERTAFEL

De ambitie met deze samenwerking is werken naar de organisatie van 1 jeugdhulp binnen de regio, waarbij we er willen toe komen om vanuit een gedeelde verantwoordelijkheid zo snel mogelijk een antwoord te bieden op concrete hulpvragen. Dit door het bewerkstelligen van een actieve samenwerking over de sectoren heen.

Maximaal gebruik makend van het reeds aanwezige Rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp- aanbod in de regio en de inzet van flexibele en innovatieve trajecten waar nodig. De Wereld Van Indra wil op een preventieve manier, zo vroeg mogelijk voorkomen dat jongeren ontplooiingskansen missen. De samenwerking met 1 gezin, 1 plan geeft ons de kans om de oorzaken hiervan op een ruimere manier aan te pakken.

De bedoeling is om op een efficiënte manier samen te werken binnen complexe casussen, dat ieder vanuit een gedeelde verantwoordelijkheid en met eigen expertise mee kan zoeken naar oplossingen voor gezinnen die met een acute hulpvraag zitten ter overbrugging van de wachttijden.

Partners kunnen aanmelden voor een krachtgerichte ontwikkelingstraject via Catherine@wereldvanindra.be.

Vakantieaanbod

Tijdens de schoolvakanties bieden voor dit samenwerkingsverband een krachtgericht en gezinsondersteunend/ontlastend aanbod aan voorbehouden voor aanmeldingen van 1G-1P Halle – Vilvoorde.

Het vakantieaanbod bestaat uit themaweken en groepsactiviteiten. Vooraf inschrijven hiervoor is noodzakelijk. Aanmelden voor het vakantieaanbod kan via lin@wereldvanindra.be.