Bel ons: 0497/55 27 68 | Neerveldstraat 221, Opwijk 1745

Voor jongeren/kinderen

Hoe gaan we te werk?

Verloop van je verblijf

Je komt binnenkort (misschien) naar de Wereld van Indra. De mensen in jouw omgeving zijn bezorgd en denken dat een dagje er tussenuit jou goed zal doen.

Elke schooldag zijn er maximaal vijf jongeren aanwezig. Zo is er elke dag een diverse groep van 10 a 12 mensen: jongeren én begeleiders aanwezig. Op woensdag bieden we geen trajecten aan.

EEN KRACHTGERICHT ONTWIKKELINGSTRAJECT BIJ DE WVI

Eens de aanmelding door het CLB gedaan is nemen wij binnen de maand contact op met de betrokken partijen om samen de hulpvraag te verkennen en eventueel een ontmoetingsmoment in te plannen. Tijdens dit moment verdiepen we de hulpvraag en stellen we samen haalbare doelen op. Ook de stem van de jongeren neemt hier een belangrijke positie in. Zij gaan samen met een begeleider, tijdens een ‘’ontmoetingswandeling’’ op een laagdrempelige manier onze werking leren kennen en tegelijkertijd maken wij op deze manier kennis met de jongeren. Zoals het woord zelf zegt; we ONT-MOETEN elkaar : niets moet, gewoon mogen zijn…

Vervolgens wordt in samenspraak met alle partners een dag vastgelegd (ma-di-do of vr), waar de jongere bij ons terecht kan om samen op pad te gaan en een mooie weg af te leggen. Na een 6- tal weken wordt een “Pitstop” ingepland. Tijdens dit moment staan we stil bij het traject van de jongere en bekijken we samen wat de jongere al bereikt heeft, wat er nog verwacht wordt en of er doelen moeten worden bijgesteld. Ook tijdens dit gesprek staat de jongere en zijn deugden, krachten centraal. Hij/zij kan iets tonen, iets maken, vertellen of gewoon zijn…dit is uiteraard geen verplichting maar de jongere wordt hier steeds voor aangemoedigd. Samen met zijn/haar begeleider wordt dit moment grondig voorbereid. Na deze bespreking bepalen we verder het verloop van het traject en kan dit al dan niet verlengd worden, met oog op afronding na een 12-tal weken. Aan het einde van het traject plannen we de ‘’Landing”. We kijken samen waar we in het traject beland zijn en welke stappen er verder gezet moeten worden om ideaal gezien de jongeren weer volledig op de schoolbanken te krijgen, te heroriënteren of door te verwijzen.

Doorheen het hele traject betrekken we iedereen dat nauw bij de jongere betrokken is; de school, CLB, ouders, jongere en eventueel externe hulpverleners.

Dagverloop

8.30u-9.00uBriefing met begeleiders
9.00uAankomst jongeren in onze Yurt
9.00u-9.15uKringgesprek
9.15u-11.45uStart activiteiten
10.00u10-uurtje (fruit)
11.45u-12.00uOpruimen + deugdenerkenning
12.00u-12.30uMiddagmaal
12.30u-13.00uAfwas + pauze
13.00u-14.45uNamiddagactiviteiten
14.45u-15.00uOpruimen + deugdenerkenning
15.00uKringgesprek + 3-uurtje
15.30uVertrekmoment jongeren
15.30u-16.30uDebriefing met begeleiders