Bel ons: 0497/55 27 68 | Neerveldstraat 221, Opwijk 1745

Krachtgericht traject

Er eventjes tussenuit...

Even weg van wat het leren en functioneren op school belemmert.

Het schoolse traject verloopt bij sommige jongeren door omstandigheden niet echt vlot. Sommigen verzeilen in een neerwaartse spiraal waarbij ze het contact met de school en een opleiding zelfs helemaal zouden kunnen verliezen.

De Wereld van Indra is er voor deze kinderen en jongeren en vangt hen tijdelijk op om hen opnieuw een gevoel van eigenwaarde en een positief toekomstbeeld te geven.

Wij raden aan dat van zodra er een bepaalde bezorgdheid wordt gedeeld door de mensen uit de omgeving van de jongere er door de school of het CLB contact met ons wordt opgenomen.
Zo kan er vroegtijdig een persoonlijk traject worden opgestart.

De Wereld van Indra wil met haar werking de jongere en zijn omgeving helpen en de draagkracht van scholen en voorzieningen ondersteunen.

We zijn creatief bezig met natuurlijke materialen en doen ervaring op met specifieke technieken en handvaardigheden. We bereiden eten voor de groep, we werken in de tuin, we knappen spullen op, hergebruiken materialen, we zorgen voor onze dieren en gaan met hen in verbinding.